Меню

Были взяты 6 серых кроликов самок

Были взяты 6 серых кроликов самок

Были взяты шесть серых кроликов — самок и скрещены с рецессивным гомозиготным черным самцом. В пяти случаях все потомство состояло из серых кроликов. В одном случае из девяти кроликов в потомстве оказалось пять серых и четыре черных. Определите генотипы родителей и потомков во всех случаях скрещивания.

5 первых случаев
Р: АА х аа
G: А; а
F: Аа

Дана цепь ДНК:

А-Т-А-Г-Ц-Ц-Т-Т-Т-Г-Ц-Ц-Т-А-Г

Поделим на триплеты,чтобы легче определить кодоны иРНК,антикодоны тРНК и аминокислотную последовательность:

АТА — ГЦЦ — ТТТ — ГЦЦ — ТАГ.

Строим сначала вторую цепь ДНК,чтобы потом строить цепь иРНК,по принципу комплементарности А=Т ; Г=Ц:

ТАТ — ЦГГ — ААА — ЦГГ — АТЦ

Строим цепь иРНК по принципу комплементарности А=У ; Г=Ц:

АУА — ГЦЦ — УУУ — ЦГГ — УАГ

Строим цепь тРНК с цепочки иРНК по принципу комплементарности А=У;Г=Ц:

УАУ — ЦГГ — ААА — ГЦЦ — АУЦ

Строим аминокислотную последовательность с цепочки тРНК с помощью таблицы генетического кода (см.приложение):

Тир — Арг — Лиз — Ала — Иле

Менингит,микседема,карликовость,спинной мозг,спиртные напитки,

Рі́вні організа́ції живо́ї мате́рії — ієрархічно супідрядні рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення. Найчастіше виділяють шість основних структурних рівнів життя: молекулярний, клітинний, організменний, популяційно-видовий, биогеоценотичний та біосферний. У типовому випадку кожен з цих рівнів є системою з підсистем нижчого рівня і підсистемою системи вищого рівня.

Слід підкреслити, що побудова універсального списку рівнів біосистем неможлива. Виділяти окремий рівень організації доцільно в тому випадку, якщо на ньому виникають нові властивості, відсутні у систем нижчого рівня. Наприклад, феномен життя виникає на клітинному рівні, а потенційне безсмертя — на популяційному[1]. При дослідженні різних об’єктів або різних аспектів їх функціонування можуть виділятися різні набори рівнів організації. Наприклад, у одноклітинних організмів клітинний і організменний рівень збігаються. При вивченні проліферації (розмноження) клітин багатоклітинного рівня може бути необхідне виділення окремих тканинного і органного рівнів, так як для тканини і для органу можуть бути характерні специфічні механізми регуляції досліджуваного процесу.

Одним із висновків, що випливають із загальної теорії систем є те, що біосистеми різних рівнів можуть бути подібні у своїх істотних властивостях, наприклад, принципах регуляції важливих для їхнього існування параметрів

Источник

6. Были взяты шесть серых кроликов — самок и скрещены с рецессивным гомозиготным черным самцом?

6. Были взяты шесть серых кроликов — самок и скрещены с рецессивным гомозиготным черным самцом.

В пяти случаях все потомство состояло из серых кроликов.

В одном случае из девяти кроликов в потомстве оказалось пять серых и четыре черных.

Составьте схемы скрещивания для каждого случая.

Определите генотипы родителей и потомков во всех случаях скрещивания.

При скрещивании белого и черного кроликов 50% потомков оказались черными?

При скрещивании белого и черного кроликов 50% потомков оказались черными.

Определите генотипы родителей, потомства и тип скрещивания, если белый цвет — рецессивный признак.

Читайте также:  Какие заболевания передаются от кролика человеку

Черный мохнатый гетерозиготный по обоим признакам кролик скрещивается с белой гладкой крольчихой ?

Черный мохнатый гетерозиготный по обоим признакам кролик скрещивается с белой гладкой крольчихой .

Составьте схему скрещивания и определите генотипы потомства от скрещивания черного гладкого кролика , гетерозиготного по первому признаку с гомозиготный по обоим признакам гладкошерстной белой крольчихой.

Какой закон генетики проявляется в данном случае?

При скрещивании серой и белой крыс все потомство оказалось серым определите генотип родителей, генотип потомства?

При скрещивании серой и белой крыс все потомство оказалось серым определите генотип родителей, генотип потомства.

При скрещивании серой (а) мохнатой крольчихи с черным мохнатым кроликом в потомстве наблюдалось расщепление : черные мохнатые и серые мохнатые?

При скрещивании серой (а) мохнатой крольчихи с черным мохнатым кроликом в потомстве наблюдалось расщепление : черные мохнатые и серые мохнатые.

Во 2 — ом скрещивании фенотипически таких же кроликов получилось потомство : черные мохнатые, черные гладкошерстные, серые мохнатые и серые гладкошерстные.

Какой закон наследственности проявляется в данных скрещиваниях?

Были взяты шесть серых кроликов — самок и скрещены с рецессивным гомозиготным черным самцом?

Были взяты шесть серых кроликов — самок и скрещены с рецессивным гомозиготным черным самцом.

В пяти случаях все потомство состояло из серых кроликов.

В одном случае из девяти кроликов в потомстве оказалось пять серых и четыре черных.

Определите генотипы родителей и потомков во всех случаях скрещивания.

Черный цвет шерсти кроликов является рецессивным признаком по отношению к серому?

Черный цвет шерсти кроликов является рецессивным признаком по отношению к серому.

Какой генотип возможен у крольчат с серой шерстью?

Напишите схему скрещивания серой крольчихи и черного кролика, если известно, что в потомстве получилось 50% серых крольчат.

При скрещивании серой (рецессивной) мохнатой крольчихи с черным мохнатым кроликом в потомстве наблюдалось расщепление : крольчата черные мохнатые и серые мохнатые?

При скрещивании серой (рецессивной) мохнатой крольчихи с черным мохнатым кроликом в потомстве наблюдалось расщепление : крольчата черные мохнатые и серые мохнатые.

Во втором скрещивании фенотипически таких же кроликов получилось потомство крольчата черные мохнатые, черные гладкошерстные, серые мохнатые, серые гладкошерстные.

Какой закон наследственности проявляется в данном скрещивании?

У кроликов ген серой шерсти доминирует над геном белой шерсти?

У кроликов ген серой шерсти доминирует над геном белой шерсти.

У серого кролика при скрещивании с белым всё потомство было серого цвета.

При скрещивании гибридов F1 появились 31 серый и 9 белых крольчат.

Каков генотип родителей и потомства?

При скрещивании черного и белого кроликов в потомстве получили черных и белых крольчат?

При скрещивании черного и белого кроликов в потомстве получили черных и белых крольчат.

Определите генотипы и фенотипы родителей и потомков.

Были взяты 5 кроликов — самок и скрещены с рецессив?

Были взяты 5 кроликов — самок и скрещены с рецессив.

Во всех случаях все потомство состояло из серых кроликов.

Напишите генотипы родителей и потомства.

На этой странице находится ответ на вопрос 6. Были взяты шесть серых кроликов — самок и скрещены с рецессивным гомозиготным черным самцом?, из категории Биология, соответствующий программе для 10 — 11 классов. Чтобы посмотреть другие ответы воспользуйтесь «умным поиском»: с помощью ключевых слов подберите похожие вопросы и ответы в категории Биология. Ответ, полностью соответствующий критериям вашего поиска, можно найти с помощью простого интерфейса: нажмите кнопку вверху страницы и сформулируйте вопрос иначе. Обратите внимание на варианты ответов других пользователей, которые можно не только просмотреть, но и прокомментировать.

Читайте также:  Все для кроликов тильда

Это организмы живущие внутри других организмов или на их поверхности.

Это когда живут вдвоем, а хорошо и одному и другому).

Это вазон или кактус точно не знаю.

Животные к отличии от растений передвигаются целиком, а растения только по частям, ну за редким исключением и не по своей воли, или ветер , который и деревья с корнем выдергивает и переносит на новые места, либо человек пересадит. Да среди растений ..

Белок : Ср — Трп — Лей — Гли — Ала.

Да само государство следит за экологией, есть так же другие организации(между народные, и которые распространяют свою деятельность только в пределах России)пример : Гринпис — международная организация. Восновном эти организации являются валантёрским..

Даю 45 баллов ставьте спасибо.

А — жидких продуктов жизнедеятельности.

Листья с более — менее развитыми прилистниками, листья иногда редуцированы до усиков. Цветки обоеполые, с пятичленными чашечкой и венчиком, как правило, симметричны по вертикальной оси : верхний крупный лепесток (парусом / флаг) , 2 боковые лепестка..

Источник

Задачи по теме: Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование

Для учащихся 9-х классов задачи по теме «Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование»

Просмотр содержимого документа
«Задачи по теме: Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование»

Тема: Решение генетических задач на анализирующее скрещивание и на наследование признаков при неполном доминировании (практическая работа)

Цель: научиться решать задачи на анализирующее скрещивание и неполное доминирование.

1. Задачи на анализирующее скрещивание

У собак короткая шерсть доминирует над длинной шерстью. Охотник купил собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не несет генов длинной шерсти. Какого партнера по фенотипу и генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? Составьте схему скрещивания. Какой должен быть результат, если собака чистопородная.

Были взяты 6 серых кроликов-самок и скрещены с рецессивным гомозиготным черным самцом. В пяти случаях все потомство состояло из серых кроликов. В одном случае среди 9 кроликов было 5 серых и 4 черных. Напишите генотипы родителей и потомков во всех случаях скрещивания.

У мышей длинные уши наследуются как доминантный признак, а короткие – как рецессивный. Скрестили самца с длинными ушами с самкой с короткими ушами. В F1 все потомство получилось с длинными ушами. Определите генотип самца.

У гороха нормальный рост наследуется как доминантный признак. Нормальное растение гороха скрещено с карликовым растением. В потомстве произошло расщепление признаков: 123 растения нормальных, 112 – карликовых. Определите генотипы родителей и потомков.

Альбинизм у человека наследуется как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос, а другой имеет нормальную пигментацию, первый ребенок имеет нормальное развитие пигмента, а второй — альбинос. Определите генотипы родителей и двух детей. Какова вероятность рождения третьего ребенка здоровым?

Читайте также:  С какими травами готовят кролика

2. Задачи на промежуточное наследование (неполное доминирование)

У земляники красный цвет плода доминантный признак, а белый – рецессивный. Гибриды же имеют розовую окраску. Будет ли соблюдаться закон Г. Менделя о единообразии гибридов первого поколения при скрещивании особей с красными и белыми плодами? Почему? Составьте схему скрещивания. Какое расщепление по фенотипу получится при скрещивании двух гибридных особей с розовыми плодами?

У ночной красавицы красная окраска цветка неполно доминирует над белой. В результате скрещивания гомозиготного красного растения (АА) с белым (аа) все потомство оказывается с розовыми цветками.

Составьте схему скрещивания для получения F1 и F2. Каково будет расщепление в F2 по признаку окраски?

Серповидноклеточная анемия у человека наследуется как неполностью доминантный аутосомный признак. Гомозиготы умирают в детском возрасте. Гетерозиготы жизнеспособны и устойчивы к заболеванию малярией. Малярийный плазмодий не может использовать для своего питания видоизмененный гемоглобин. Какова вероятность рождения детей, устойчивых к малярии в семье, где один из родителей гетерозиготен в отношении признака серповидноклеточной анемии, а другой нормален в отношении этого признака.

Цистинурия – наследственное заболевание, связанное с образованием цистиновых камней в почках. Этот признак рецессивен. Но у гетерозигот наблюдается повышенное содержание цистина в моче.

Определите возможные формы проявления заболевания у детей в семье, если один из супругов имел повышенное содержание цистина в моче, а другой – страдал почечнокаменной болезнью. Составьте схему скрещивания и определите генотипы родителей и возможные генотипы у детей.

Источник

Были взяты 6 серых кроликов самок

6. Были взяты шесть серых кроликов — самок и скрещены с рецессивным гомозиготным черным самцом. В пяти случаях все потомство состояло из серых кроликов. В одном случае из девяти кроликов в потомстве оказалось пять серых и четыре черных. Составьте схемы скрещивания для каждого случая. Определите генотипы родителей и потомков во всех случаях скрещивания.

Ответы и объяснения 1
Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

  • Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;
  • Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;
  • Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.
  • Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;
  • Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;
  • Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;
  • Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Биология.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Биология — наука о живых существах и их взаимодействии со средой.

Источник

Adblock
detector